Zdravie je dôsledok, je to harmónia tela, mysle, ducha a je vedľajším prejavom správneho života.