Pri našich stretnutiach využívam klasické i alternatívne prístupy. Vždy pracujem spolu s Vami. Formy, metódy a terapie volím podľa Vašich individuálnych potrieb a samotnej povahy problému.

energie2

Správna myšlienka, správny postoj a správny čin určujú smer a kvalitu nášho života.