… šťastie prežívame, keď dosiahneme stav harmonickej rezonancie nášho mikrosveta s makrosvetom…