Rozvoj každého z nás úzko súvisí s aplikáciou dosiahnutého poznania do bežného života