Sú to práve programy, ktoré nás obmedzujú. Viete, že môžete robiť to, po čom túžite? Myslíte si, že niečo nedokážete?

Ak bola Vaša odpoveď ÁNO, tak je pravdepodobné, že sa vo Vašom bio-energetickom systéme nachádzajú programy, ktoré sú pre Vás limitujúce a neumožňujú Vám slobodne a vedome sa prejavovať.

Od malička nás programuje naša rodina: rodičia, starí rodičia, súrodenci, širšia rodina. Nie len to, sme z rôznych smerov vedení a programovaní k tomu, aby sme niečo urobili alebo nerobili. Č už to je reklama, alebo rôzne spoločenské normy.

Programy, ktoré Vám nepomáhajú pri vašej ceste životom sú zbytočné.

Po dokončení našej práce a vymazaní limitujúcich programov budete:

  • mať väčšiu chuť do života
  • mať možnosť inak reagovať
  • mať širšiu voľbu nástrojov pri interakcií so svojím okolím
  • cítiť väčšiu slobodu
  • budete schopní prepojiť sa s jemnejšími zložkami Vašej osobnosti, s vyšším ja
  • dokážete vedome ovplyvňovať a meniť Váš život

Skutočná sloboda spočíva v možnosti voľby a naplnení svojich túžob.