Poradenstvo predstavuje možnosť ako premeniť Váš problém, situáciu s využitím nestranného nezainteresovaného pohľadu. Moja podpora Vám umožní nájsť a adekvátne využiť všetky zdroje.

Zbavíte sa stagnácie. Získate schopnosť napredovať, harmonicky prechádzať svojím životom. Či robiť také rozhodnutia, s ktorými ste stotožnený a ktoré Vám najviac v danej situácii vyhovujú.

Poradenstvo, ako aj terapie, sú určené pre každého, v ktorejkoľvek etape života.

Môj individuálny a profesionálny prístup je smerovaný k maximálnej sebestačnosti, k schopnosti prevziať zodpovednosť za svoj život a aktívne svoj život aj riadiť.

Štandardné stretnutia, majú formát jeden-na-jedného. Vďaka tomu Viem s Vami rýchlo dosiahnuť výrazný efekt aj pri zdanlivo neriešiteľných problémoch. Po vyriešení prvotnej príčiny miznú aj druhotné ťažkosti.

Pozitívne zmeny sa objavia dokonca aj v neočakávaných oblastiach života. Výsledky hovoria za seba: prehodnotenie životných priorít, nové zadefinovanie vlastných možností a ich plné využívanie v profesijnom i osobnom živote, zlepšenie zdravotného stavu a nárast optimizmu, energie, kreativity a vitality, ktoré sú potrebné na prekonávanie ťažkostí.

Šancu zmeniť, zlepšiť svoj život máte vždy. Mať väčší úspech, byť šťastnejší, skvalitniť svoje vzťahy. Je to príležitosť a individuálna zodpovednosť každého. Stačí urobiť prvý krok…