Naše myšlienky nám majú slúžiť. Naše vnútorné naladenie spôsobuje, že sa formujú do zoskupení podobných k tmavým mrakom. Vďaka energií, ktorú im venujeme  sa stávajú samostatnými.

Začínajú žiť svoj vlastný život, bez toho aby sme ich vedome riadili. Obťažujú, stávajú sa cyklickými. Vyžadujú našu pozornosť a ich prítomnosť nám nedovoľuje žiť naplno.

Nezáleží na tom, či ide o naše „vlastné“ myšlienky, alebo získané „umelo“ zásahom z vonka.

Všetky myšlienky na svoju existenciu potrebujú energiu, ktorú dostávajú z nášho energetického systému. Jednáme pod vplyvom nesprávnych myšlienok. Ak prikladáme myšlienke nadmernú pozornosť automaticky to vedie k nesprávnym postojom a výsledkom.

Naše vedomie má mať kontrolu nad situáciou. Myšlienkove slučky a formy je možné zastaviť a vymazať. Myšlienky patria nám a mať ich pod kontrolou je ľahké.

Počas nášho termínu sa budem venovať výhradne Vám a rýchlo:

  • odstránim všetky myšlienkové formy
  • odstránim všetky umelé identity ( ID-y )
  • odvediem negatívne entity a energetické parazity
  • odprevadím diskarnátov, démonov, duchov …

Chyťte nový vietor do plachiet a žite slobodne.