Števo jedinečným spôsobom kombinuje klasické socio-poradenské postupy s alternatívnymi prvkami.

Je schopný aktivovať zmeny na jemných úrovniach existencie a premietnuť ich do celého života.

Unikátne postupy spolu s darmi múdrosti, poznania, súcitu a altruizmu mu umožňujú pre každého používať to najvhodnejšie.

Každé stretnutie zanecháva hlbokú stopu, ktorá umožňuje rast a rozvoj každým pomyselným smerom.

Neustále kladie veľký dôraz na svojbytnosť a slobodu každého človeka. Podporí presne tam kde je to v danej chvíli potrebné a veľkou pomocou je aj schopnosť ukázať správny smer a možné výsledky.

Jeho empatické naladenie je výhodné pri riešení náročných problémov alebo situácií. Je až neuveriteľné, že niektoré zmeny sa dejú v horizonte niekoľkých minút, hodín od prvého stretnutia.