Emócie úzko súvisia s postojmi. Naše postoje v nás stimulujú v rôznych situáciach emócie, ktoré sú nám buď prospešné alebo škodia.

Z alternatívneho pohľadu žijú emócie v emocionálnom tele. Tam kde je prúdenie najpomalšie sa formujú do zhlukov, energia sa stáva pomalšou a stagnuje. Mení svoju farbu na tmavú. Postupne vzniká energetický blok. Ten sa môže prejaviť nečakaným spôsobom, ako výbuch, v neželanej chvíli.

Naučím Vás pracovať so sebou tak, aby ste mali možnosť voľby v prípade keď vznikne situácia, ktorá by predtým u Vás spúšťala odozvu.

Pri liečení emocionálneho telo sú všetky emócie, spolu s blokmi z tohto tela spálené, transformované na pôvodnú energiu. Keď sa uvolní, môžete ju vedome využiť na nové ciele, prípadne svoj ďalší rozvoj. Na nevedomej úrovni môže byť absorbovaná Vaším telom tak, aby sa vyriešil s tým súvisiaci problém.