Koučing

Poradenstvo

Terapie

Vitajte na ceste k Vášmu vnútornému rozvoju, potenciálu a slobode

Pomôžem Vám stať sa slobodným a šťastným. Spolu dáme Vášmu životu nový smer.

Odstránim staré bloky, programy, dogmy, paradigmy. Všetko, čo Vás brzdí na Vašej ceste.

Cítite sa "zaseknuto," neviete čo Vás ťaží?

Nesprávne postoje, myslenie, energetické štruktúry sa stanú minulosťou.

Naučím Vás ako k sebe priťahovať také kvality, ľudí a udalosti, ktoré budú korešpondovať s Vašimi skutočnými potrebami a túžbami.

Odložte staré vzorce

Zmeníme Vaše vnútorné programovanie. Začnite žiť svoj sen teraz. Viete čo je vašou misiou, prečo ste sa narodili? Objavte zmysel Vášho života, spolu ho nájdeme. Zvýšim Váš potenciál, aktivujem Vaše skryté schopnosti.

Výsledky našich stretnutí

  • Zdravie je dôsledok, je to harmónia tela, mysle, ducha a je vedľajším prejavom správneho života.

   Zdravie

  • ... šťastie prežívame, keď dosiahneme stav harmonickej rezonancie nášho mikrosveta s makrosvetom...

   Šťastie

  • Spokojnosť je vnútorná hodnota, ktorá sa objaví vtedy, keď dokážeme zladiť naše potreby a túžby s realizáciou.

   Spokojnosť

  • Vnútorná harmónia je výsledok úspešného zladenia svojho vnútorného programovania, a prežívania života.

   Vnútorná harmónia

  • Rozvoj každého z nás úzko súvisí s aplikáciou dosiahnutého poznania do bežného života

   Rast a rozvoj

Kto je Števo

Števo jedinečným spôsobom kombinuje klasické socio-poradenské postupy s alternatívnymi prvkami.

Je schopný aktivovať zmeny na jemných úrovniach existencie a premietnuť ich do celého života.

Unikátne postupy spolu s darmi múdrosti, poznania, súcitu a altruizmu mu umožňujú pre každého používať to najvhodnejšie.

Každé stretnutie zanecháva hlbokú stopu, ktorá umožňuje rast a rozvoj každým pomyselným smerom.

Neustále kladie veľký dôraz na svojbytnosť a slobodu každého človeka. Podporí presne tam kde je to v danej chvíli potrebné a veľkou pomocou je aj schopnosť ukázať správny smer a možné výsledky.

Jeho empatické naladenie je výhodné pri riešení náročných problémov alebo situácií. Je až neuveriteľné, že niektoré zmeny sa dejú v horizonte niekoľkých minút, hodín od prvého stretnutia.

Štefan Hrubý

Kontakt

Go Top